Tại trung tâm Đà Lạt có rất nhiều điểm dịch vụ minilab, bình thường khách có thể lấy ảnh sau 1 giờ – vào những ngày cao điểm có thể từ 2 đến 3 giờ. Giá sang rửa ảnh thống nhất tại các điểm:

ảnh 10x15cm : 1800 đ /ảnh .
ảnh 13x18cm : 3000 đ /ảnh .
ảnh 15x21cm : 3500 đ/ảnh .

Back to Top
Copyright © 2019 Cẩm nang du lịch đà lạt. All Rights Reserved.