Đà Lạt

Hơn 8 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 50p
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Lạt (DLI)
06:20
07:10
VietnamVietnam 1380
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
07:40
08:30
JetstarJetstar 356
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
10:45
11:35
VietJet AirVietJet Air 330
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
11:00
11:50
Hahn Air SystemsHahn Air Systems 4323
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
14:05
14:55
VietnamVietnam 1382
T2
T3
T4
T5
T6
T7
-
SGN-DLI
14:40
15:30
VietnamVietnam 1382
-
-
-
-
-
-
CN
SGN-DLI
15:15
16:05
JetstarJetstar 358
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
18:05
18:55
VietnamVietnam 1384
T2
-
-
-
T6
-
CN
SGN-DLI
18:20
19:10
VietJet AirVietJet Air 334
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
18:25
19:15
Hahn Air SystemsHahn Air Systems 4431
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
SGN-DLI
18:45
19:35
VietnamVietnam 1384
-
-
T4
-
-
-
-
SGN-DLI


Đặt vé tại:
www.avia.vn
www.vietnamairlinesgiare.vn
www.vemaybaylyhai.vn
www.vemaybaycanhchimviet.com
www.vemaybayhongnhung.com
www.vemaybayenviet.com
www.vemaybayngoctrinh.com

Back to Top
Copyright © 2020 Cẩm nang du lịch đà lạt. All Rights Reserved.