Đà Lạt

5 chuyến bay mỗi tuần, thời gian 1g 10p
Đà Nẵng (DAD) đến Đà Lạt (DLI)
06:30
07:40
VietnamVietnam 1955
T2
T3
-
T5
T6
-
CN
DAD-DLI
Chuyến bay chuyển tiếp
3g 15p+
VietnamVietnam
qua Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vé tại:
www.avia.vn
www.skyscanner.com.vn
www.vemaybayonline.net.vn
www.vemaybayenviet.com
www.phongveabay.com
www.abay.vn
www.tripadvisor.com.vn
www.vietnamairlinesgiare.vn

Back to Top
Copyright © 2020 Cẩm nang du lịch đà lạt. All Rights Reserved.